Bestyrelse

Aalborg Handelsskoles bestyrelse.

Aalborg Handelsskoles bestyrelse er konstitueret med følgende medlemmer:

Arbejdsgiverrepræsentanter

 • Direktør Bent Jørgensen – udpeget af Erhverv Norddanmark (formand)
 • Personalechef Camilla Mygind Møller – udpeget af Dansk Erhverv
 • Direktør René Daarbak - udpeget af Erhverv Norddanmark

Arbejdstagerrepræsentanter

 • Afdelingsformand Mette Lyndgaard Pedersen – udpeget af HK (næstformand)
 • Sektorformand Kate Ziegler – udpeget af HK Nordjylland
 • Sektorformand Katharina Antonsen - udpeget af HK Nordjylland
 • Henrik Hyldig – udpeget af Aalborg Byråd
 • Uddannelseschef Henriette Eduardsen – udpeget af Aalborg Handelsskole

Medarbejderrepræsentanter

 • Lektor Marianne Poulsen
 • Handelslærer Lars Bendtsen

Elevrepræsentanter

 • Kate Mikkelsen (HHX)