Karakter, gennemførelse og overgang

Her finder du Aalborg Handelsskoles evalueringer, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvenser m.m.

Loven om gennemsigtighed og åbenhed er til for, at du har mulighed for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner. I Danmark er alle uddannelsesinstitutioner forpligtet til at offentliggøre resultater af evalueringer, karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter, overgangsfrekvenser m.m.

Nedenfor finder du tallene for Aalborg Handelsskole, der alle stammer fra Undervisningsministeriets databank.

Handelsgymnasiet - HHX

Erhvervsuddannelser - EUX Business og EUD Business

 

Voksen- og efteruddannelse (Center for Karriere & Uddannelse)