Organisation

Aalborg Handelsskole er en selvejende institution. Se info om skolens organisation og få et overblik over organiseringen i sin formelle opbygning i organisationsdiagrammet.

Ca. 2300 elever og knap 300 medarbejdere har sin daglige gang på én af skolens fire afdelinger i byen på henholdsvis Strandvejen, Langagervej, Turøgade og Saxogade.

Handelsgymnasium - HHX

  • 3-årig gymnasial uddannelse
  • Beliggende i Turøgade og Saxogade.

Erhvervsuddannelser - EUX Business og EUD Business

  • EUX Business og EUD Business
  • Hovedforløb med en lang række specialer
  • Beliggende på Strandvejen og Langagervej.

Kursusafdeling - Center for Karriere og Uddannelse

  • Tilbyder arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), virksomhedstilpassede kurser og intensive korte kurser inden for bl.a. sprog, ledelse, økonomi, IT, salg og markedsføring m.m. Flere af kurserne kan desuden tages som fjernundervisning.
  • Udbyder enkeltfag og Åben Uddannelse
  • Beliggende på Langagervej.

Skolens fællesadministration og økonomiafdeling har til huse på Strandvejen 25, 9000 Aalborg.