PraktikCenter - Lokale undervisningsplaner m.m.

Her finder du de lokale undervisningsplaner for de merkantile erhvervsuddannelser. En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag, temaer og moduler, du som elev skal igennem.

Her finder du de lokale undervisningsplaner for de merkantile erhvervsuddannelser, der udbydes i skolepraktik. En lokal undervisningsplan beskriver rammerne for undervisningen og hvilke fag, temaer og moduler, du som elev skal igennem. Nedenfor finder du også vores kvalitetshåndbog, samarbejdsaftaler med andre skoler m.m.