Skolepraktik

Såfremt du ved afslutningen af dit grundforløb ikke har fundet en elevplads, kan du søge om optagelse i Aalborg Handelsskoles skolepraktik, så du kan færdiggøre din uddannelse.

Såfremt du ved afslutningen af dit grundforløb ikke har fundet en elevplads, kan du søge om optagelse i skolepraktikken. Uddannelsesgarantien sikrer, at du som minimum kan gennemføre en merkantil uddannelse med opstart i skolepraktikken og eventuelt med restelevtid i en virksomhed uden for skolen. Skolepraktikken er et tilbud som kræver, at du opfylder visse betingelser for at blive optaget.