Uddannelses- og praktikgaranti

På Aalborg Handelsskole er du sikker på at kunne færdiggøre din uddannelse - også selvom du ikke har fået en elevplads, når du begynder på hovedforløbet.

På Aalborg Handelsskole hjælper vores praktikkonsulenter dig på alle mulige måder med at finde en praktikplads. Lykkes det ikke lige med det samme, kan du blive optaget i skolepraktik i skolens PraktikCenter.

Her vil særlige vejledere være dine oplæringsansvarlige, indtil du forhåbentlig kommer ud i en virksomhed i kortere eller længere tid.

Der er flere muligheder for at lave særlige praktikpladsaftaler mens du er i praktikcentret. Du kan komme i VirksomhedsForlagt Praktik (VFP) og delaftaler. Målet er altid, at du indgår et restlæreforhold med en virksomhed. Får du en restlæreaftale, kan du færdiggøre din uddannelse i en virksomhed – ellers kan du færdiggøre den i praktikcentret. Det kalder vi uddannelsesgaranti!