Uopfordrede ansøgninger (ansøgerbank)

Er du interesseret i at sende en uopfordret jobansøgning til os, er du velkommen til at gøre det i skolens ansøger-bank.

Er du interesseret i at sende en uopfordret jobansøgning til os, er du velkommen til at gøre det i skolens ansøger-bank:

Job som underviser >>

Administrativ job >>

Job som IT-medarbejder >>

Job som vagtmester/pedel >>

-------------------------------------------------------------
Til orientering kan vi oplyse, at Aalborg Handelsskole som offentlig uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet er forpligtet til at følge statens regler om offentligt opslag af ledige stillinger. Det betyder, at skolen uanset eventuelle relevante uopfordrede ansøgninger, kun kan ansætte nye medarbejdere til ledige (faste) stillinger efter offentligt jobopslag. Disse jobopslag kan du typisk finde her på skolens hjemmeside og andre relevante elektroniske medier, og er du interesseret, bedes du søge disse jobs særskilt.

Det er udelukkende jobs som årsvikar, barselsvikar og andre midlertidige stillinger, der kan besættes på baggrund af en uopfordret jobansøgning.

Eventuelle andre uopfordrede ansøgninger kan sendes direkte til: